Strategie
kdo jsme a kam směřujeme

Naše služby zajišťujeme rychle,kvalitně a na požadované odborné úrovni.Aby naše služby byli poskytovány opravdu na odborné úrovni absolvovali jsme školící kurzy u společnosti IP Managering a následně získali certifikát u České společnosti pro jakost (ČSJ). Vždy se snažíme v maximální možné míře vyhovět požadavkům a nárokům našich zákazníků.Naši práci provádíme tak,aby nebyl narušen chod firmy,kanceláře nebo domácnosti. Úklid provádíme po dohodě dle potřeb zákazníka kdykoli, včetně sobot,nedělí a pokud to vyžaduje charakter provozu i během nočních hodin.V rámci pravidelných úklidů zajistíme pracovníky na provádění úklidu,úklidovou techniku, čistící prostředky a pomůcky,náhradu pracovníka v době nemoci,dovolené apod.,kontorolu kvality prováděného úklidu. K úklidovým pracím se snažíme využívat nejmodernější úklidové a čistící techniky a čistících přípravků.Všechny námi nabízené práce provádějí pracovníci, kteří jsou řádně odborně vyškoleni v používání těchto přípravků a pomůcek. Tímto se snažíme předcházet ničení nebo poškozování majetku našich zákazníků.Pro případ, že přeci jenom dojce k nějaké škodě vzhledem k povaze naší činnosti,jsme na toto riziko pojištěni u České pojišťovny do výše 5 000 000,-Kč. Samozřejmostí je profesionálně zpracovaný systém BOZP na všech úrovních pracovních pozic. Každý zaměstnanec je povinen prokázat svoji bezúhonnost výpisem z rejstříku trestů. Každá zakázka má určeného pracovníka pro komunikaci s objednatelem. Samozřejmostí je,že pověření pracovníci objednatele se monou kdykoliv obrátit na vedoucího manažera či přímo na majitele společnosti.

© copyright 2010 | AVIAR cleaning company | all rights reserved | webdesign and webmaster by StudioZen
administrace | časový plán
 Vaše objednávka
zde můžete vložit objednávku na naše služby

Jméno:
Společnost:
Ulice:
PSČ:
Město:
Telefon:
E - mail:
Fax:
Kontaktní osoba:
Služby
Dotaz: